Rafael vasconi - 2018

Circuito Data Equipe Grid Terminou Pontos
Austrália 25-02-2018 Mercedes 13 19 0
Bahrein 18-03-2018 Mercedes 13 12 0
China 25-03-2018 Mercedes 14 14 0
Azerbaijan 08-04-2018 Mercedes 14 6 8
Espanha 22-04-2018 Mercedes 11 10 1
Mônaco 06-05-2018 Mercedes 12 8 4
Canadá 20-05-2018 Mercedes 11 8 4
França 10-06-2018 Mercedes 17 13 0
Alemanha 05-08-2018 Mercedes 17 14 0
Bélgica 02-09-2018 Mercedes 12 15 0
Itália 16-09-2018 Mercedes 11 16 0
Cingapura 23-09-2018 Mercedes 13 9 2
Russia 07-10-2018 Mercedes 12 11 0
Japão 21-10-2018 Mercedes 7 9 2
Estados Unidos 28-10-2018 Mercedes 9 9 2
Brasil 25-12-2018 Mercedes 18 9 2