Sandro lima - 2015

Circuito Data Equipe Grid Terminou Pontos
Austrália 15-03-2015 Mercedes 1 5 10
Malásia 29-03-2015 Mercedes 1 1 25
Bahrein 26-04-2015 Mercedes 3 3 15
Espanha 10-05-2015 Mercedes 1 1 25
Mônaco 24-05-2015 Mercedes 1 1 25
Canadá 14-06-2015 Mercedes 2 1 25
Austria 21-06-2015 Mercedes 2 4 12
Inglaterra 05-07-2015 Mercedes 1 3 15
Alemanha 19-07-2015 Mercedes 1 3 15
Hungria 02-08-2015 Mercedes 3 4 12
Indía 23-08-2015 Mercedes 11 1 25
Itália 13-09-2015 Mercedes 4 7 6
Cingapura 20-09-2015 Mercedes 3 1 25
Japão 04-10-2015 Mercedes 1 2 18
Russia 18-10-2015 Mercedes 3 5 10
Estados Unidos 08-11-2015 Mercedes 6 2 18
Bélgica 22-11-2015 Mercedes 1 10 0
Brasil 29-11-2015 Mercedes 13 2 18
Abu Dhabi 13-12-2015 Mercedes 2 2 18