Erica freitas - 2011

Circuito Data Equipe Grid Terminou Pontos
Bahrein 20/03/2011 Team lotus 17 9 2
Australia 27/03/2011 Team lotus 22 13 0
Turquia 08/05/2011 Team lotus 17 17 0
Monaco 29/05/2011 Team lotus 15 13 0