Ricardo pellegrini - 2018

Circuito Data Equipe Grid Terminou Pontos
Austrália 25-02-2018 Force india 7 2 18
Bahrein 18-03-2018 Force india 7 5 10
China 25-03-2018 Force india 6 8 4
Azerbaijan 08-04-2018 Force india 8 2 18
Espanha 22-04-2018 Force india 8 8 4
Mônaco 06-05-2018 Force india 9 5 10
Canadá 20-05-2018 Force india 5 6 8
França 10-06-2018 Force india 1 3 15
Austria 17-06-2018 Force india 4 1 25
Inglaterra 01-07-2018 Force india 2 16 0
Alemanha 05-08-2018 Force india 1 1 25
Hungria 19-08-2018 Force india 4 1 25
Bélgica 02-09-2018 Force india 4 1 25
Itália 16-09-2018 Force india 2 3 15
Cingapura 23-09-2018 Force india 1 6 8