Ricardo pellegrini - 2018

Circuito Data Equipe Grid Terminou Pontos
Austrália 25-02-2018 Force india 7 2 18
Bahrein 18-03-2018 Force india 7 5 10
China 25-03-2018 Force india 6 8 4
Azerbaijan 08-04-2018 Force india 8 2 18
Espanha 22-04-2018 Force india 8 8 4
Mônaco 06-05-2018 Force india 9 5 10