Fred fungaro - 2014

Circuito Data Equipe Grid Terminou Pontos
Austrália 16-03-2014 Mercedes 10 3 15
Malásia 30-03-2014 Mercedes 1 11 0
Bahrein 13-04-2014 Mercedes 5 6 8
China 27-04-2014 Mercedes 2 10 1
Espanha 11-05-2014 Mercedes 9 21 0
Mônaco 25-05-2014 Mercedes 10 4 12
Canadá 08-06-2014 Mercedes 6 2 18
Austria 16-06-2014 Mercedes 13 18 0
Inglaterra 06-07-2014 Mercedes 3 15 0
Alemanha 20-07-2014 Mercedes 2 3 15
Hungria 03-08-2014 Mercedes 4 2 18
Bélgica 31-08-2014 Mercedes 4 2 18
Itália 14-09-2014 Mercedes 6 12 0
Cingapura 28-09-2014 Mercedes 3 2 18
Japão 12-10-2014 Mercedes 4 1 25
Russia 26-10-2014 Mercedes 1 2 18
Estados Unidos 16-11-2014 Mercedes 2 2 18
Brasil 23-11-2014 Mercedes 6 5 10