Nenilsom batista - 2012

Circuito Data Equipe Grid Terminou Pontos
Australia 18/03/2012 Slg xtreme gp 19 14 0
Malasia 25/03/2012 Slg xtreme gp 13 18 0
China 15/04/2012 Slg xtreme gp 14 20 0
Bahrein 22/04/2012 Slg xtreme gp 16 11 0
Barcelona 13/05/2012 Slg xtreme gp 7 7 6
Monaco 27/05/2012 Slg xtreme gp 11 10 1
Canada 17/06/2012 Slg xtreme gp 14 17 0
Europa 24/06/2012 Slg xtreme gp 12 8 4
Inglaterra 08/07/2012 Slg xtreme gp 11 9 2
Alemanha 22/07/2012 Slg xtreme gp 10 7 6
Hungria 29/07/2012 Slg xtreme gp 7 8 4
Belgica 02/09/2012 Slg xtreme gp 5 4 12
Italia 16/09/2012 Slg xtreme gp 6 5 10
Cingapura 23/09/2012 Slg xtreme gp 8 11 0
Japao 07/10/2012 Slg xtreme gp 6 10 0
Corea do Sul 21/10/2012 Slg xtreme gp 6 8 0
India 28/10/2012 Slg xtreme gp 6 9 0
Abu Dabi 11/11/2012 Slg xtreme gp 7 11 0
Usa 02/12/2012 Slg xtreme gp 6 5 10
Brasil 16/12/2012 Slg xtreme gp 8 6 8