Fred fungaro - 2012

Circuito Data Equipe Grid Terminou Pontos
Australia 18/03/2012 Dolly race team 5 5 10
Malasia 25/03/2012 Dolly race team 6 4 12
China 15/04/2012 Dolly race team 4 8 4
Bahrein 22/04/2012 Dolly race team 8 7 6
Barcelona 13/05/2012 Dolly race team 6 4 12
Monaco 27/05/2012 Dolly race team 6 11 0
Canada 17/06/2012 Dolly race team 5 2 18
Europa 24/06/2012 Dolly race team 5 7 6
Inglaterra 08/07/2012 Dolly race team 6 1 25
Alemanha 22/07/2012 Dolly race team 9 6 8
Hungria 29/07/2012 Dolly race team 4 2 18
Belgica 02/09/2012 Dolly race team 2 7 6
Italia 16/09/2012 Dolly race team 5 3 15
Cingapura 23/09/2012 Dolly race team 4 2 18
Japao 07/10/2012 Dolly race team 2 3 15
Corea do Sul 21/10/2012 Dolly race team 4 3 15
India 28/10/2012 Dolly race team 4 1 25
Abu Dabi 11/11/2012 Dolly race team 9 3 15
Usa 02/12/2012 Dolly race team 3 1 25
Brasil 16/12/2012 Dolly race team 5 4 12