Gabriel Bianchi

Em 2017 o piloto Gabriel Bianchi correu pela equipe Ferrari.

Gabriel Bianchi

Em 2016 o piloto Gabriel Bianchi correu pela equipe Williams F1.

Gabriel Bianchi

Em 2015 o piloto Gabriel Bianchi correu pela equipe Ferrari.

Gabriel Bianchi

Em 2014 o piloto Gabriel Bianchi correu pela equipe Ferrari.